מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

החברה המרכזית למימוש זכויות

 

אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה מהו?

ישנם לא מעט מקצועות שרמת הסיכון בהם היא גבוהה כגון : פועלי בניין, נהגים, מדבירים ועוד.. לכן יש חשיבות לעשות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. מטרת הביטוח להבטיח תשלום חודשי במקרה והמבוטח איבד את יכולתו לעבוד למשך תקופה עקב מחלה,תאונה וכו..ישנה חשיבות למספר נתונים שהמבוטח צריך לתת לבדוק.

סוגי אירועים.
מהות אובדן כושר עבודה.
החלמה.
תום התקופה הנקבעת בפוליסה.
מות המבוטח.
גיל הפרישה וגיל המבוטח.

אובדן כושר עובדה מתקשר בצורה תמידית עם נושא החזרי מס, מכיוון שהעובד במצב של אובדן כושר עובדה גובה הכנסתו נפגעה, הוא זכאי להחזרי מס, במקרים מסוימים אפילו מענק הכנסה אם גובה ההכנסה השנתית ירדה בצורה משמעותית.

מלכודת הזמן – אובדן כושר עבודה מתחת ל 3 חודשים, פיצוי עבור אובדן כושר עבודה ברוב המקרים הוא רק אם המבוטח לא עבד 3 חודשים ומעלה, הרבה מבוטחים לא מודעים שחתמו על ביטוח שלא מזכה אותם בפיצוי אם אובדן כושר עבודה היה מתחת ל 3 חודשים.

מלכודת חומת 75% - גם אם המבוטח שהה בבית מעל 3 חודשים בגלל אובדן כושר עבודה ועבר את מלכודת הזמן, הוא צריך לעבור את מלכודת חומת 75% המשמעות, על אחריותו של המבוטח להוכיח כי איבד לפחות 75% מיכולתו לעבוד, ולא רק בעבודתו האחרונה אלה עבודות נוספות. כמו כן, גובה התשלום החודשי לא יעלה על 75% מהתשלום החודשי שקיבל מהמעביד.

מלכודת העיסוק הסביר – "בכל עיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו השכלתו והכשרתו" בפוליסת אובדן כושר עבודה ישנו סעיף אשר מבטיח למבוטח כי התגמולים ישולמו לו רק אם אינו מסוגל לעבוד בתחום העיסוק בו עבד או "בכל עיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו השכלתו והכשרתו". ישנם מקרים רבים כי מבוטחים עברו את מלכודת הזמן ומלכודת ה 75% אך לא עברו את מלכודת העיסוק הסביר מכיוון שלמקצוע אחד יש מגוון רחב של מקצועות לדוגמא : ביטוח, רפואה, מחשבים ועוד...

אובדן כושר עבודה מקצועי - במקרה בו ביטח את עצמו לסוג העיסוק הספציפי בו עוסק והגדיר זאת בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כך שבעת קרות מקרה הביטוח, אם לא יכול להמשיך לעסוק בעיסוק שהגדיר לו, יקבל את תשלומי הביטוח. לדוג: קצב שביטח את ידיו העוסקות במלאכת הקצבות ונפגעו ידיו באופן שאיבד לחלוטין את עבודתו.

אובדן כושר עבודה מתחלק ל 3 סוגי פוליסות :

• אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא.
• אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.
• אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב - 5 השנים האחרונות (או העיסוק האחרון בו עסק): כיסוי זה מתייחס לעבודתו הספציפית של המבוטח ונמכר למקצועות מסוימים בלבד.

יש לשים לב לסעיפים הקטנים בביטוח אובדן כושר עבודה ולהתאים את הביטוח בהתאם לדרישותיו של המבוטח.
ביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי תוכר בהוצאה עד 2.5% אחוז מגובה השכר ש בגינו אין לשכיר ביטוח במקום העבודה.

ביטוח אובדן כושר עובדה מומלץ אך לא בכל תנאי!!

החברה המרכזית למימוש זכויות תסייע לך עד להשגת זכויותיך.
בחברה המרכזית למימוש זכויות צוות רפואי, צוות מקצועי והנהלה עם נסיון רב בהשגת זכויות עבור אלפי לקוחות בהצלחה!                   

בשיחה אחת תדע גם אתה אם מגיע לך כסף *5700

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de