מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

אחוזי נכות

קביעת אחוזי נכות

אחוזי נכות הם מספר הנקבע לאחר תהליך של בדיקות רפואיות ועמידה בפני וועדה רפואית של הביטוח הלאומי. אחוזים אלו יחד עם אחוזי אי כושר שנקבעים לתובע מתורגמים אחר כך לגובה הקיצבה, במילים אחרות, אחוזי נכות רפואית הם אלו האחראים בין היתר לגובה הקצבה שתעזור לנכה בחייו. לכן, נודעת חשיבות קריטית להוצאת כמה שיותר אחוזי נכות, זאת על מנת לסייע לנפגע לקבל קצבה ולשפר את חייו. לאחוזי נכות גבוהים גם השפעה על הטבות נלוות לקצבת הנכות.

בדיקת זכאות לאחוזי נכות

עוד לפני הוועדה הקובעת אחוזי נכות על התובע להגיש טפסים רפואיים למוסד לביטוח לאומי, זאת על מנת שיקבל זימון לוועדה רפואית מטעמה אשר תבדוק את טענותיו. זהו השלב הראשון אך החשוב ביותר בכל התהליך המייגע. על התובע להגיש את כל הטפסים הנוגעים למחלתו ולעילת נכותו, בצירוף המלצות של רופאים, מומחים וכל מי שיכול להועיל לתביעה. הבאת כמה שיותר טפסים רפואיים והוכחות על כך שיכולת ההשתכרות אכן נפגעה, תומכת באופן אוטומטי בקביעת אחוזי נכות גבוהים וקצבת נכות כללית גבוהה אף היא.נציין כי רבים מהתובעים אינם מסוגלים להתרוצץ במסדרונות הבירוקרטיה על מנת להגיש את הטפסים המתאימים למחלקות הנכונות, ולכן כדאי להיעזר במומחים לעניין. כיום, ברור לכל כי אחוזי נכות גבוהים נקבעים, בין היתר, בזכות מקצועיות האנשים המטפלים בעניין ושלל סיוע הולם,ללא סיוע זה הסיכויים לקבל אחוזי נכות מתאימים, הם נמוכים מאוד.

זאת ועוד, למהירות הגשת הטפסים ישנה חשיבות רבה בקביעת הזכאות לקצבה. החוק מתייחס לכך שזכאות רטרואקטיבית תתאפשר עד שנה אחורה מיום הגשת התביעה, ולכן, יעוץ מקדים לאן לפנות ואיך יגדיל את הסיכויים לתקופת תשלום ארוכה יותר.

תהליך קביעת אחוזי נכות

באם הגיע התובע לוועדה רפואית שתפקידה לקבוע אחוזי נכות, הוא יעבור את השלבים הבאים:

• ישנן תקנות לקביעת אחוזי נכות המפורטות בחוק ומחולקות על פי פרקים ואיברים בגוף, לצד כל ליקוי רפואי יש ציון של אחוזים הניתנים בהתאם לחומרת הליקוי.יחד עם זאת, רבות הפעמים בהם הרשימה אינה מכסה את הליקוי במדויק ועל רופאי הוועדה לעשות קירוב לליקוי המצוי ברשימה.• רופא הוועדה שומע את התובע ומעיין בצילומים ובמסמכים שהוגשו. לאחר מכן הוא בודק את התובע בדיקה גופנית וקובע אחוזי נכות לפי התמונה הרפואית שהתקבלה לדעתו• הרופא אמור לקבוע אחוזי נכות לפי כל ליקוי וסעיף המתאים לו. שקלול כל האחוזים נותן את המספר הסופי. יחד עם זאת, קוראות טעויות,והתובע אינו מקבל בשקלול הסופי את האחוזים המגיעים לו.

תהליך קביעת גובה הקיצבה

בתום כל הוועדות הרפואיות נקבעים אחוזי נכות לתובע. באם נקבעו 60% ובמקרים מסוימים 40% 50%,התיק מועבר למחלקת שקום לצורך קביעת גובה הקצבה אותה יקבל. במחלקת שקום עובר התובע וועדה נוספת הנקראת וועדת שקום. חשוב לעמוד על טיבה של ועדה זו שאינה וועדה רפואית כלל, היא נעשית על ידי עובדת סוציאלית, ומתפקידה לקבוע בסופו של דבר האם הליקויים מהם סובל התובע משפיעים באופן ניכר על יכולת ההשתכרות שלו. בדיקת "אי הכושר" נעשית לכל אחד באשר לעיסוקו הנוכחי, סטודנט, שכיר, עקרת בית וכו'. על התובע להוכיח כי עיסוקו נפגע עקב נכותו. על מנת לקבל קצבת נכות כללית מלאה, צריך הנפגע להוכיח עד 75% אחוזים של אובדן כושר עבודה, ובכל מקרה מעל 50%.הקושי, אם כן, טמון בניסיון להוכיח את רמת הפגיעה בכושר ההשתכרות עקב אותה נכות. לשם כך ישנה חשיבות רבה להגיע מוכן לועדת השקום עם ההוכחות המתאימות.שני התהליכים בדרך לקביעת קצבת הנכות: בדיקת אחוזי נכות רפואית, וקביעת גובה הקיצבה הכרחיים על מנת לקבוע את התוצאה הסופית. ישנה אפשרות להיכשל בשלב הראשון ובשלב השני. אם התובע נדחה באחד מן השלבים, הוא יקבל מכתב דחייה לביתו. על כל החלטה של דחייה לקצבת נכות כללית ניתן לערער בדר כלל עד 60 ימים מיום הדחייה.

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de