מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

ועדה רפואית | אי כושר

ועדה רפואית – לב התהליך

ועדה רפואית היא מרכז ולב לבו של תהליך מימוש זכויות רפואיות באשר הן. הועדה היא הקליימקס של כל ההמתנה מורטת העצבים. הצלחה בבחינת הועדה הרפואית, פירושה הצלחה בתהליך כולו.
ועדה רפואית קובעת את אחוזי הנכות של התובע ומעבירה את המלצותיה לוועדה נוספת שקובעת את גובה הקיצבה.

הרכב ועדה רפואית

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד או יותר וממזכיר ישיבה שתפקידו לרשום את כל הנאמר בוועדה הן מצד התובע והן מצד הרופאים בפרוטוקול. רופא של ועדה רפואית הוא מומחה לליקוי עליו התלונן התובע. במידה והתובע התלונן על כמה ליקויים מזמנים כמה רופאים מומחים שייתנו חוות דעת רפואית בהתאם למומחיות שלהם.
עוד תפקיד של ועדה רפואית הוא לתרגם את המחלות והליקויים מהם סובל התובע לאחוזי נכות על פי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר הוא עשרה פרקים המסודרים לפי חלקי הגוף והרופא מתאים את הליקוי לאחוזים שכתובים בספר או מבצע קירוב לליקוי הרשום בספר.


ועדה רפואית – התנהלות


לפני הבדיקה הרפואית, מעיינים רופאי הוועדה בתיקו האישי של התובע, ובו כל המידע הרפואי שהציג. יש לדעת כי לדברים הנאמרים בעל פה לא תהיה התייחסות בקביעת אחוזי הנכות בהעדר מסמכים רפואיים המבססים אותם.
התובע חייב לזכור כי וועדה רפואית היא מטעם המוסד לבטוח לאומי ומייצגת את המדינה, מתוקף כך תפקידה הוא להקשות על התובע ולהחליש את טיעוניו. המצאת כל המסמכים הרפואיים בצורה מבוקרת ומסודרת תמגר במידה רבה את היכולת של הוועדה לבטל את טענות התובע.

בתחילת ועדה רפואית יתבקש התובע להציג תעודה מזהה עם תמונה. לאחר מכן ישאל על ידי הרופא בקשר לליקויים ולתלונות שלו. בשלב זה על התובע לפרט את הליקויים מהם הוא סובל, כיצד זה משפיע על עבודתו, האם עקב מחלתו הוא נשען על אנשים אחרים בפעולות יום יומיות וכמו כן, יהיה רשאי להציג מסמכים רפואיים נוספים. מזכיר ועדה רפואית רושם את כל הנאמר בוועדה, לאחר מכן ניגשים לבדיקות הרפואיות.
התובע רשאי להביא מלווה אחד על מנת שזה יעזור לו לפרט את הליקויים בפני ועדה רפואית. מלווה יכול להיות בן משפחה או עורך דין מומחה. לאחר הבדיקה ייערך סיכום ומסקנות שיוגשו על ידי הרופא.


אי כושר

אי כושר- משמעו אובדן היכולת להמשיך בעיסוקו האחרון שהתעסק אדם עקב מצב רפואי.   אם כן אי כושר  לא חל רק על עובדים בפועל. עקרת בית יכולה לאבד מכושרה לתפקד בעבודות הבית, סטודנט יכול לאבד מכושרו להמשיך בלימודיו ולסיים אותם וכו',
הטבות הניתנות עבור אי כושר  יכולות להתקבל מגורמים שונים כמו מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות ביטוח ועוד. משמעות אי כושר משתנה מגורם לגורם ולכל אחד מהם הפרשנות לה.

בביטוח לאומי ניתן לקבל קצבת נכות כללית עבור אי כושר של 60% לפחות. אי הכושר נקבע על ידי וועדת שקום מיוחדת שמתפקידה לקבוע האם המצב הרפואי משפיע על הכושר התעסוקתי.

במס הכנסה ניתן לקבל פטור ממס בגין מצב של אי כושר הנובע מ90% נכות רפואית, הנכות הרפואית נקבעת בוועדות מיוחדות לפטור ממס הכנסה הנערכות בביטוח לאומי.
בחברות ביטוח  משמעות אי כושר משתנה בהתאם לפוליסה אותה רכש המבוטח. פוליסה בסיסית מכסה תשלום עבור אי כושר בשיעור 75% לפחות על תקופה של יותר משלושה חודשים.

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de