מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

החברה המרכזית למימוש זכויות

סוף סוף ריכזנו עבורכם את מסקנות ועדת גורן, לקביעת תנאי הזכאות להכרה כנכי צה"ל. כיום יתבקשו המשרתים בצבא להוכיח קשרחד משמעי בין הפגיעה שנגרמה להם לבין שירותם הצבאי - כשהלחץ לא מהווה סיבה מספיקה. אנשי קבע אכן יטופלו בביטוח הלאומי אך יצתרכו לעמול קשה כדי להוכיח את זכויותיהם.

כל אלו שנפצעו במהלך השירות הצבאי במהלך תרגול , סדיר או מילואים ממליצה ועדת גורן, לא הכיר בהם כנפגעי מערכת הביטחון בחיילים שחלו בשירותם, אלא אם יצליחו להוכיח בצורה ברורה וישירה קשר בין תנאי השירות הצבאי לבין תסמיני המחלה בה לקו .

מסכנות הועדה פסקו חד משמעית שמילואימניקים וחילי השרות הסדיר יוכרו כנפגעים רק במקרים קיצוניים של פציעה, בעוד שאנשי הקבע יופנו ישירות ללא התערבות לטיפול המדינה על ידי ביטוח הלאומי.

ההחלטה המשמעותית שהשפיע על רבים והיא הקמת את הוועדה הציבורית לבחינת הזכאות לקבלת סיוע מאגפי השיקום. בראש הועדה ניצב השופט (בדימוס) אורי גורן בפני הועדה עמדו אלפי עדים .

מסכנות הועדה קבעו כי חבלות שייגרמו בשירות חובה ובשרות מילואים יוכלו לזכות אותם אחרי תהליך מובנה כנכי צה"ל - גם אם הדבר לא אירע בעת פעילות צבאית או מבצעית אלא בתאונה בשעות הפני והנופש. אך בניגוד להם דרכים אנשי שרות הקבע לא יזכו אותם הטבות של הכרה על פגיעה באותם מצבים, והם יופנו למדינה שהסמיכה את המוסד ביטוח הלאומי שם יעברו בקשות וידרשו להוכיח קשר ישיר בין הפגיעה שבו לבין פעילותם הצבאית

 

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de