מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

 הורחב מעגל הזכאים לתוספת חודשית מיוחדת

שינוי בקצבה חודשית נוספת

קח"ן פירושו קצבה חודשית נוספת למקבלי קצבת נכות, בעלי דרגת נכות רפואית של 50% ומעלה ובעלי דרגת אי כושר של 75%. הקח"ן נע בין 252 ₪ ל372 ₪

עד כה שולמה הקצבה החודשית הנוספת לנכים בעלי דרגת אי–כושר בשיעור של 75% ויותר, שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% ויותר.
על פי התיקון בחוק, החל מה 1.3.2014 קח"ן בשיעור 252 ש"ח יוענק גם לבעלי נכות רפואית של 40% ומעלה ובלבד שנכותם היא בשל מוגבלות שכלית או נפשית.
התוספת לקצבה אמורה להשתלם לזכאים עבור חודש מרץ בתאריך 7.4. ולאחר מכן תשתלם באופן אוטומטי מידי חודש בתאריך כניסת קיצבת הנכות.

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de