מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

עיכוב התפתחותי הוא עיכוב בהשגת אבני דרך רצויים במהלך תקופת הילדות. עיכוב התפתחותי מתבטא מבחינה קוגנטיבית, שפתית, מוטורית, רגשית חברתית. ההתפתחות היא אינדיבידואלית לכל ילד, ואצל כל ילד היא עשויה להשתנות ככל שגילו עולה, וככל שהילד מקבל מענה בצורת טיפולים פרא רפואיים.

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבת נכות לילדים עם עיכוב התפתחותי משמעותי, כאשר העיכוב הוא חריג ביחס לבני גילם. את חריגות העיכוב המוסד לביטוח לאומי מודד באמצעות מבחן זכאות מיוחד. את מבחן הזכאות ניתן לחלק לשניים, ילדים עד גיל שלוש וילדים מגיל שלוש. עד גיל שלוש שנים, בחינת זכאותם של ילדים עם עיכוב התפתחותי, נעשית על פי מבחן התפתחותי מובנה, שמותאם להתפתחות תקינה של תינוקות וילדים. מבחן ההתפתחות יערך לילד בחדר הועדה הרפואית, אך במקרים רבים ובמיוחד אצל תינוקות, מבחן ההתפתחות יערך בעל פה, בהסתמך על דברי ההורים והתיעוד הרפואי המדווח. במבחן התפתחות זה, על הילד לצבור נקודות, שיטת הניקוד מותאמת לגיל ולביצוע הפעולה, כאשר יש מינימום נקודות נדרשות, לצורך זכאות לקצבת נכות. לעומת זאת, מגיל שלוש שנים ועד גיל שמונה עשרה, ילדים עם עיכוב התפתחותי, או ילדים שבשל תאונה או מחלה, זקוקים לסיוע ואפילו סיוע זמני, בביצוע פעולות יום יום, יעברו מבחן תלות, וזכאותם תהיה מותניית בכך שהם תלויים באחר, בביצוע פעולות יום יום, במידה רבה או שהם תלויים לחלוטין. מבחן התלות נעשה בחדר הועדה הרפואית, בהתאם למבחן מובנה של פעולות כמו הלבשה, רחצה, הגינה אישית וניידות, כאשר לכל אחת מהפעולות יש ניקוד משתנה ,בהתאם לרמת התלות של הילד בביצוע אותה פעולה. גם במבחן זה, יש מינימום של נקודות נדרשות לצורך זכאות ושיעור הקצבה שתתקבל.

כבר שנים רבות שמתנהל מאבק, של הורים לילדים נכים, שזקוקים לסיוע בביצוע פעולות יום יום, ומקבלים אותו הן באמצעות עובד זר שהמשפחה מעסיקה, והן מבני המשפחה בעצמם, לקבל קצבה שמקבילה לקצבת שירותים מיוחדים, שמוענקת במצבם בנוסף לקצבת נכות, מעל גיל שמונה עשרה בלבד. את השינוי היה ניתן לראות לאט. לפני שלוש שנים, הקיצבה הוגדלה בעשרים ושלושה אחוזים, לפני כשנתיים הקיצבה הוגדלה בחמשה אחוזים נוספים, אבל השנה ההורים השיגו הישג נוסף ומשמעותי ביותר, כאשר הוחלט להוסיף לקצבתם של הילדים התלויים לחלוטין 1029 ₪ נוספים.

שיתוק מוחין – cereberal palsy (cp) הוא הפרעה בהתפתחות האיזור שאחראי במוח על התפקוד המוטורי. הפרעה זו גורמת ללקות קבועה בתנועה בגפה אחת, שני גפיים ויותר. שיתוק מוחין יכול להופיע בצורה קלה, כאשר הלוקה בו מנהל שגרת חיים תקינה לחלוטין, ומתמודד עם מגבלה קלה עד בלתי מורגשת בתנועה, וכלה בשיתוק מוחין קשה, שמתבטא בהיעדר הליכה, לקות שכלית, הפרעות פרכוסיות ועוד. זה שנים רבות, שזכויותיהם של ילדים עם שיתוק מוחין קל ואף בינוני, לא היו מעוגנות בתקנות המוסד לביטוח לאומי, בגמלת ילד נכה, ותביעות הוריהם היו נדחות על הסף, בשל היעדר עילת זכאות מתאימה. הם היו נופלים פעמים רבות, נעזרים בסדים וזקוקים לסייעת צמודה, וזה לא הספיק. לפני כשנתיים עם פרסום מסקנות ועדת אור נוי, ילדים עם שיתוק מוחין קיבלו התייחסות מיוחדת בתקנות, וזכאותם נעשתה אפשרית יותר.

מצבים רפואיים שונים, כמו גם עיכוב התפתחותי בילדים, יכולים להיות תואמים מספר עילות זכאות לקצבת נכות. בתקנות המוסד לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה. יש עילות שמזכות את הילדים בקצבת נכות חלקית, ויש עילות שמזכות את הילדים בקצבת נכות מלאה. לשם הבטחת קבלת הקצבה המקסימלית, יש להיות ערוכים עוד בטרם תוגש התביעה ולהתנהל בצורה יעילה, יש לאתר את עילת הזכאות המתאימה ולבנות את התיק הרפואי בהתאם. לעיתים, הניסיון מלמד שהורים מגישים תביעה, במחשבה כי תביעתם נסובה על ליקוי אחר, שלא נלקח בחשבון בבדיקת זכאותו של ילדם לנכות, בעודם סבורים כי בכוחו של הליקוי לזכות את ילדם בתוספת לקצבה, אולם פעמים רבות לא כך, והליקוי מקביל לשיעור הקצבה הקיים ואין בו בכדי להזיז את שיעור הקצבה מאומה.

החברה המרכזית למימוש זכויות מסייעת לחולים לממש את זכויותיהם. בעזרת רופאים וצוות מומחים למימוש זכויות. בזכות הסיוע של החברה, אלפי לקוחות מקבלים הטבות כספיות אשר מגיעות להם על פי חוק.

 התקשר עכשיו 5700* ונעזור גם לך. התשלום מהצלחה בלבד!

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de