מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

תסמונת דאון היא אחת התסמונות הבולטות, שהזכויות לה מעוגנות בתקנות המוסד לביטוח לאומי, לגמלת ילד נכה. בעוד שהתקנות קובעות, כי קצבת נכות לילד תחל מגיל תשעים ואחד יום, הרי שילדים שלוקים בתסמונת דאון, זכאים לקצבה כבר מגיל לידה. הקצבה מוענקת לילדים עם תסמונת דאון עד גיל שמונה עשרה. לאחר מכן, יקבלו קצבת נכות בהתאם למבחני הזכאות לקצבת נכות כללית. שיעור קצבת הנכות שמוענקת לילדים עם תסמונת דאון היא חלקית בלבד. למרות האמור, יהיו ילדים עם תסמונת דאון, שיהיו זכאים לקצבת נכות מלאה, וזכאותם לכך תיבחן בנפרד וללא קשר לתסמונת בה לוקים. זכאות לקצבת ילד נכה נקבעת ע"י ועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי. תביעה לקבלת הקצבה דורשת הגשת תיק רפואי מלא ומתאים, וכמו כן הופעה עם הילד בפני ועדה רפואית. אמנם כן, אולם, הליך זה נחסך בדרך כלל מהוריהם של ילדים שלוקים בתסמונת דאון, במקרה שלהם, הזכאות נקבעת מיד עם הגשת התביעה, לאחר בחינה של התיעוד הרפואי שהוגש על ידי ההורים, וללא צורך בהופעה פרונטאלית בפני הועדה הרפואית. אחוז לא מבוטל של הילדים שלוקים בתסמונת דאון סובלים מבעיות קרדיאליות ועשויים לפתח בעיות בראייה ובעיות גופניות נוספות, כמו כן, הילדים שלוקים בתסמונת דאון מתפקדים ברמות שונות, כל זה עשוי להשפיע על זכאותם של הילדים לקצבת נכות מלאה. מכיוון שהסדרת הקצבה החלקית, לילדים שלוקים בתסמונת דאון, נעשית באופן טכני ומידי, הורים רבים אינם מתפנים לבחינת הזכות של הילדים לקצבת נכות מלאה, ובכך נגרם להם הפסד ברור של אלפי שקלים בשנה. על ההורים לדעת, כי בכל מועד שבו יבחרו להגיש את התביעה, להגדלת הקצבה עבור ילדם, במידה ותאושר הקצבה המלאה, ישתלמו להם הפרשי הקצבה, עבור שנה אחת אחורה בלבד, מהמועד בו הגישו את הבקשה ולא מוקדם מכך.

בעוד, שזכאותם של הילדים שלוקים בתסמונת דאון - לקצבת נכות חלקית, מעוגנת ברשימת התקנות, הרי שבעיותיהם הנוספות, או הנלוות לתסמונת, יכולות להיות מעוגנות בעילות זכאות שונות ומגוונות. לכן, הליך בחינת זכאותם של הילדים שלוקים בתסמונת דאון לקצבת נכות מלאה, נעשה כמו בכל הליך רגיל. יש לאתר במצבם הרפואי את התנאים לקבלת קצבת נכות מלאה, בהתאם לכך, לבנות את התיק הרפואי של הילד, ורק אז להגיש את התביעה, שהפעם, ככל הנראה, תצריך הופעה של הילד והוריו בפני הועדה הרפואית.

זכאות לקצבת נכות, לילדים שלוקים בתסמונות שונות, תתאפשר על רקע התאמת מצבם לאחת מעילות הזכאות הקיימות בתקנות לגמלת ילד נכה. מלבד התקנה שמתייחסת לזכאותם, של הילדים שלוקים בתסמונת דאון, ניתן למצוא תקנה נוספת, שמתייחסת לזכאותם של ילדים שלוקים בתסמונות שונות, ובלבד שמדובר בתסמונות נדירות וקשות.

החברה המרכזית למימוש זכויות מסייעת לחולים לקבל את זכויותיהם. בעזרת הצוות הרפואי, הצוות המקצועי והנהלת החברה, אלפי לקוחות מקבלים הטבות כספיות אשר מגיעות להם על פי חוק.

 התקשר עכשיו 5700* ונעזור גם לך. התשלום מהצלחה בלבד!

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de