מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

נכות | נכות כללית

נכות כללית – תוספות מיוחדות

על מנת לקבל קצבת נכות כללית מלאה, צריך הנפגע להוכיח עד 75% אחוזי נכות ומעל 40% בכל מקרה. את אחוזי הנכות קובעת וועדה מיוחדת של הביטוח הלאומי, זאת לאחר בדיקות רפאיות והגשת מסמכים מתאימים.

באם נמצא האדם זכאי לקיצבת נכות, נותר השאלה, כמה? גם גובה הקיצבה נקבעת על ידי וועדה. חשוב להדגיש כי מדובר במספרים מדויקים הנובעים מהוועדות הרפואיות, ובעקבות כך עזרה והשלמת הכנסה שהיא קיצבת נכות כללית.
הקושי, טמון בניסיון להוכיח את רמת הנכות והפגיעה בכושר ההשתכרות עקב אותה נכות. לשם כך ישנה חשיבות רבה להגיע מוכן לועדות רפואיות עם ההוכחות המתאימות ולמהירות הגשת הטפסים לקיצבת נכות.

החוק קובע כי לאחר כמה זמן, היכולת להעניק תוספות ושירותים מיוחדים יורדת באופן משמעותי. אסור לחכות, ברגע שמזהים פגיעה הפוגעת בכושר ההשתכרות יש להתחיל את התהליך שבסופו, אם הכל הוגש ונטען כהלכה, מקבל הנפגע קיצבת נכות כללית המשפרת את חייו ואת חיי הסובבים אותו.

קצבת נכות כללית לחולי סרטן

חולי סרטן זכאים לקצבת נכות כללית מתוקף מחלתם, זאת בתנאי שהוכיחו כי מחלתם מונעת מהם להשתכר כראוי. על מנת להקל על חולי סרטן המקבלים טיפולים אונקולוגים, הפיקו האגודה למלחמה בסרטן והמוסד לביטוח לאומי טופס מיוחד אותו ממלא האונקולוג. טופס זה עשוי לזרז את התהליכים הבירוקרטיים, למנוע התייצבות בפני ועדה מיוחדת ולאשר קצבת נכות כללית במהירות האפשרית.
חולי סרטן, בדרך כלל, יקבלו קצבת נכות זמנית ולאחר תום הטיפולים יקבע הביטוח הלאומי אם להמשיל את הקצבה או להפסיקה עקב ריפוי מלא. יחד עם זאת בתקופה שבה מקבל חולה הסרטן קצבת נכות כללית הוא זכאי להטבות נוספות כמו הנחה בארנונה, הקלות במס וכו'.

שירותים מיוחדים

בנוסף לקצבת נכות כללית, רשאי הנפגע להגיש בקשה לקצבת שירותים מיוחדים ללא קשר לגובה קצבת הנכות שנקבעה לו, אך מותנית בכל זאת באחוזי נכות רפואיים בשיעור 60% לפחות. זכאות לקצבה זו נקבעת על ידי ההזדקקות של הנפגע לעזרה בתפקודים יום יומיים וההישענות שלו על הזולת. בנוסף, קצבה זו בשונה מקצבת נכות כללית אינה מותנית בהכנסות, ולכן ניתן לקבלה בנפרד מקצבת נכות כללית.

כך או כך, חשוב לזכור כי גמלת שירותים מיוחדים ניתנת רק בעבור שישה חודשים רטרואקטיבית, מה שמכריח את התובע להגיש את הבקשה באופן מיידי ולא להתמהמה. בדרך כלל תביעת קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות כללית מוגשות ביחד, זאת על מנת למקסם את הפוטנציאל ולהקל על הנפגע.

 

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de