מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

נפגעי עבודה - נכות מעבודה

נכות מעבודה - מהי פגיעה בעבודה?

נפגעי עבודה, על פי הגדרת הביטוח הלאומי הם כל מי שעקב תאונה או מחלת מקצוע אינם יכולים להמשיך להשתכר באותה מתכונת שהייתה טרם הפגיעה. בדיוק לשם כך, ביטוח לאומי מפצה מבוטחים שנפגעו במהלך העבודה. מי שהוכרה נכותו כנכות מהעבודה זכאי גם לטיפול רפואי, שיקום, קצבה נוספת, עזרה לבני המשפחה ועוד זכויות הקבועות בחוק, כל זאת לפי החלטת וועדה מיוחדת עבור נפגעי עבודה מטעם הביטוח הלאומי.

נפגעי עבודה – מי מבוטח

על מנת לקבל את הקצבה, הטיפול וכדומה, על האדם להיות מבוטח בביטוח נפגעי עבודה. הזכאים לביטוח קבועים בחוק:

• עובד שכיר, למעט שוטר, סוהר ועובד שירותי הביטחון.

• עובד עצמאי בתנאי שהוא רשום בביטוח הלאומי.

• אדם המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר על ידי הביטוח הלאומי.

• מי שנבחן לפי חוק שירות תעסוקה או לפי חוק חניכות.

• מתאמן לפי חוק שירות עבודה לשעת חירום.

• אסיר או עציר העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של המעון או הכלא בו הם חוסים.

• מי ששכרו מעוגן בחוק כגון חבר כנסת.

בנוסף, גם תושבי ישראל העובדים בחוץ לארץ זכאים לביטוח נפגעי עבודה בתנאי ש:

• החוזה הקושר בין המעביד לעובד נחתם ואושר בישראל והעובד הוא תושב ישראל. בנוסף, לאחר חמש שנים בחוץ לארץ, על המעביד לפנות לביטוח לאומי על מנת להאריך את ביטוח - נכות מעבודה.

• עובד עצמאי תושב ישראל זכאי לגמלאות נפגעי עבודה רק בתנאים מסוימים אותם עליו לברר מול המוסד לביטוח לאומי.

מה נחשב לתאונת עבודה?

שוב, החוק קובע בבירור מה נחשב לתאונת עבודה שבגינה ניתן להפעיל את ביטוח נפגעי עבודה:

• תאונה הנעשתה במקום ובזמן העבודה הרשמי.

• בדרך מהעבודה אל ביתו, בדרך מביתו אל העבודה או בדרך מעבודה לעבודה.

• בשעת העבודה, פגיעה מחפץ על ידי אדם אחר ובלבד שלנפגע לא היה קשר לפגיעה.

• בשעת סעודה, בזמן הפסקה במקום המקובל על המעביד וכמו כן, בדרך למקום ובדרך חזרה.

• בשעת מילוי תפקיד כועד עובדים.

• בדרך לבחינה לפי חוק חניכות או חוק שירות תעסוקה ובדרך מהבחינה אל ביתו או אל מקום עבודתו.

חשוב להדגיש כי גם תקיפה בזמן העבודה לרבות תקיפה מינית נחשבת עילה לבקשת גמלאות נפגעי עבודה ובלבד שהוכחה פגיעה פיזית או נפשית.

תאונת דרכים לא תיחשב כעילה לתביעת נכות מעבודה אם נעשתה בסטייה מהדרך הרגילה, בהפסקה ארוכה ולא לשם מילוי תפקידו למעסיק. יחד עם זאת, באם האדם סטה מדרכו על מנת להתפלל או ללוות את ילדיו אל גן הילדים, יהיה זכאי להגיש תביעת נפגעי עבודה.

נפגעי עבודה - מהי מחלת מקצוע?

מחלת מקצוע הינה תוצאה של עבודה ממושכת בתנאי עבודה מסוימים הגורמת להתפתחות מחלה אשר לא סבל ממנה העובד או שעקב תנאי עבודתו החמירה.

ישנה רשימה קבועה בחוק המפרטת את המחלות המוכרות כמחלת מקצוע. רשימה זו היא סגורה ואין אפשרות לבקש הכרה על מחלה נוספת.

מחלות המוכרות כמחלות מקצוע לדוגמא הן: ירידה בשמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש לא מבוקר. מחלות הראה כתוצאה מחשיפה לחומרים מזיקים ועוד

חובת ההוכחה

על מנת שהמוסד לבטוח לאומי יכיר בנכות הנפגע בתור נכות מעבודה, על התובע להגיש טופס הנקרא תעודה ראשונית לנפגע בעבודה, טופס זה ניתן על ידי הרופא אליו פנה הנפגע מיד לאחר פגיעתו, ובו פרטי המקרה והכי חשוב, התאריך בו ארעה הפגיעה. ישנה חשיבות לתאריך ההגעה הראשוני לרופא ודיווח למעסיק על הפגיעה, ועל כן כשקוראת תאונה, יש לגשת מיד לרופא ולו לצורך ההודעה. כל אלו מקלים על תהליך הבקשה להכרת נכות מעבודה.

תגמולים עבור נפגעי עבודה

תובע שהוכר כנפגע עבודה יהיה רשאי לקבל החזר על כל יום עבודה שנעדר עקב הפגיעה, טיפול, שיקום וכו' בשלושה חודשים הראשונים שמיום הפגיעה.

לאחר תקופה זו התובע יעבור וועדה רפואית אשר תקבע האם נותרה נכות וכמה?

באם נקבעו 10%-19% ינתן פיצוי חד פעמי.

באם נקבעו 20% ומעלה, ינתן פיצוי חודשי לתקופה זמנית או לצמיתות.

הגדרת נכות עבודה

על מנת שנכות תוגדר בתור נכות מעבודה, קיימת התנייה שהאירוע שבו האדם נפגע התחולל במהלך העבודה או בדרכו אליה או שהעבודה היא זו שגרמה לו לנכות.

מכאן שחלה חובה להוכיח שקיים קשר בין עיסוקו ועבודתו של האדם לנזק שנגרם לו בכדי שיוכל לקבל הכרת נכות מעבודה.

התשלומים עבור נכות מעבודה נקבעים לאחר חישוב מסוים שמתבסס על אחוזי הנכות שנקבעו ועל גובה השכר בחודשים שקדמו לתאריך הפגיעה. קיים תשלום של קצבת נכות מעבודה פעם אחת בחודש. זאת להבדיל ממענק נכות מעבודה אשר מהווה תשלום חד פעמי.

מענק חד פעמי ניתן באם נקבעו בין 10% ל20% נכות רפואית.קצבת נכות מעבודה חודשית ניתנת באם נקבעו לפחות20% נכות רפואית.

זכאות לקצבת נכות מעבודה תיתכן זמנית ותיתכן צמיתה.

 

 

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de