מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

החברה המרכזית למימוש זכויות

פטור מס הכנסה

פוטרת ממקום העבודה ?

אנו בחברה המרכזית למימוש זכויות דואגים לזכויותיך בעת משבר.
שנים 2008—2009 אלו שנים בהם רמת האבטלה עלתה, כמות המשרות במשק ירדה וכמות המפוטרים ממקום העבודה עולה בקצב מתמיד.
לכל אדם שפוטר ממקום עבודתו מגיע לקבל החזר כספי ממשרדי מס הכנסה.
כיצד זה מחושב ?
אדם שהיה מרוויח 20,000 ₪ ברוטו בחודש, תשלום מס הכנסה נע בין 28%-32%, מס הכנסה גובה מתחילת השנה את גובה המס בהתחשב בעובדה שאתה תעבוד כל השנה והסכום הכולל לתשלום מס הכנסה הינו 240,000 ₪.
 
נניח שפוטרת ממקום העבודה ועבדת רק חצי שנה, בפועל ההכנסה השנתית עומדת על 120,000 ₪.
לפיכך, אדם שהרוויח רק  120,000 ₪ במשך שנה שלמה מדרגת המס משתנה ויורדת, אדם ששילם במחצית השנה מס הכנסה בגובה  28%-32% אמור לקבל החזר כי הכנסתו השנתית ירדה ואיתה גם גובה תשלום מס הכנסה.

מס הכנסה דואג לעדכן מידי שנה את מדרגות המס, ולכן צריך לעקוב באתר מס הכנסה את זכויותיך.

גם על קבלת הפיצויים ישנה מדרג מס, מס הכנסה גובה מס גם על הכנסות מפיצויים, כאשר חלקו פטור וחלקו מחויב ב 35% מס הכנסה.


מס הכנסה שלילי מהו ?

עובדים אשר עובדים ברמות שכר נמוכות זכאיים לקבלת מענק הכנסה שרשות המיסים ישירות לחשבון הבנק.
התוכנית מופעלת ראשית לאזורים בעלי מצוקה תעסוקתית כגון : שדרות, נצרת,אשקלון,פרדס חנה –כרכור ועוד.... ( את רשימת הערים ניתן לבדוק באתר של מס הכנסה).

מי זכאי למענק ?

שכירים ועצמאים מהישובים שנכללו בחוק.
בני 23 ומעלה עד שני ילדים, או שגילכם 55 ומעלה ( גם ללא ילדים)
משכורת מעל 1,810 ונמוכה מ 5,357 ₪

 

בני 23 ומעלה שלושה ילדים ומעלה
משכרות מעל 1,810 ונמוכה מ 5,895 ₪

ייתכן שאתם זכאיים למענק הכנסה.
את הבקשה יש לקבל בדואר, מס הכנסה משולם כמענק לאותם אנשים שהשתכרו פחות משכר מינימום.


השכרת נכסים

מסלול ראשון:
משרד מס הכנסה זיהה את הפוטנציאל וכמות הכסף של הציבור שנהנה מהכנסות מהשכרה של נכסי נדל"ן.
בעקבות כך נחקק חוק המאפשר לשלם מס הכנסה מגובה תשלום של 4,200 שקל.
לדוגמא השכרת דירה בשווי של 5,200 שקל, הינך פטור מתשלום מס הכנסה בגובה של 4200 שקל, אך מחויב לשלם מס הכנסה על ההפרש ז"א על 1000 שקל.

מסלול שני :
ביצוע תשלום קבוע של מס הכנסה בגובה של 10% שנתי על מלוא ההכנסה ללא אפשרות קיזוז הוצאות משנים קודמות.

מסלול שלישי :
זהו מסלול לבעלים המנהלים מספר נכסים שמאפשר לשלב תשלום מס הכנסה ע"י שילוב של מסלול שני ושלישי בהתאם למצב ההכנסה מהנכס.


פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה בקרות מצב רפואי ניתן במצבים הבאים:
• עיוור לחלוטין או כבד ראייה אשר "נזקק" על פי תקנות שרותי הסעד ומחזיק בתעודת עיוור יהיה פטור ממס הכנסה, והזכאות אינה מותנית באחוזי נכות רפואית.
• נכה בשיעור של 90% נכות רפואית, שהם תוצאה של חישוב משוקלל של הליקויים מהם הוא סובל יהיה פטור ממס הכנסה.
• נכה לתקופה של 184 יום ועד 364 יום זכאי לפטור ממס חלקי,נכה לתקופה של פחות מ184 יום לא יהיה פטור ממס הכנסה בגין הכנסותיו.

 

שיעורי הפטור

• סכום ההכנסה מיגיעה אישית אשר יהיה פטור ממס הכנסה הוא עד תקרה של 566,400 ש"ח (בשנת 2010).
• במקרה בו ה"הכנסה מיגיעה אישית" נמוכה מ- 67,920 ש"ח לשנה, הנכה או עיוור יהיה זכאי לפטור ממס גם להכנסה נוספת שאינה "הכנסה שאינה מיגיעה אישית", ובלבד שסך הסכום הפטור ממס לא יעלה על 67,920 ש"ח לשנה.
• נכה לתקופה של 185 עד 364 יום זכאי לפטור חלקי עד לסכום של 67,920 ש"ח (לשנת 2010)
• נקבעה תקופת נכות המזכה בפטור ממס לחלק משנת המס – יוענק פטור ממס הכנסה באופן יחסי לתקופת הפטור בשנת המס, ותקרת ההכנסה ותקרת הפטור שהוזכרו לעיל יחושבו גם הן באופן יחסי, כדלקמן:

1. באם נקבעה תקופת נכות לתקופה העולה על 185 יום אך שאינה עולה על 364 יום ותקופת הנכות הזמנית מתפרשת על שתי שנות מס – סכום הפטור בשתי שנות המס גם יחד לא יעלה על 67,920 ש"ח. 
2. נכה לתקופה של עד 184 יום לא יהיה פטור ממס הכנסה או מס כלשהו.

החברה המרכזית למימוש זכויות תסייע לך בהשגת פטור על רקע ליקוי רפואי.
בחברה המרכזית למימוש זכויות צוות רפואי, צוות מקצועי והנהלה עם נסיון רב בהשגת זכויות עבור אלפי לקוחות בהצלחה! 

בשיחה אחת תדע גם אתה אם מגיע לך כסף *5700

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de