מצגת דף הבית

לבירור זכויותך מלא את הטופס

קצבת נכות

קצבת נכות כללית – דע את זכויותיך

ישנם כמה קריטריונים ברורים על מנת להיות זכאי לקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. קצבת נכות נועדה להבטיח את הכנסתו של מי שעקב נכותו איבד את כושר השתכרותו.

• גיל – גברים מגיל 18 ועד גיל פרישה ואילו נשים מגיל 18 ועד גיל פרישה.

• מדד רפואי – על האדם להיות בעל  לפחות 60% נכות רפואית. יחד עם זאת, במצב בו אחת הנכויות המפורטות עולה על 25% מספיק 40% של נכות רפואית ובמקרים מסוימים 50% על מנת להיות זכאי לקבלת קצבת נכות.

• השתכרות – אין לאדם הכנסה העולה על 45% מהשכר הממוצע במשק או 60% במקרה של ליקוי חמור ומתמשך. ליקוי חמור הוא אדם שנקבעה לו 70% של נכות רפואית.

כאמור, קצבת נכות ניתנת על פי אי יכולת השתכרותו של האדם הנקבעת על פי האופן שבו מידת הליקוי משפיע על יכולתו של האדם להשתכר. אובדן כושר העבודה נמדד באשר לעיסוקו הנוכחי של התובע.

עקרת בית – קריטריון מיוחד

המוסד לביטוח לאומי מבחין בין מקצועות חופשיים, עצמאיים ושכירים עבור מתן קצבאות הכולל קריטריון ספציפי של עקרת בית, אישה אשר אינה עובדת ומשתכרת, ומקדישה את חייה לעבודות הבית. כפועל יוצא מכך, עקרת בית שכושרה לעשות עבודות בית הצטמצם ב- 50% עקב ליקוי, זכאית לקבלת קצבת נכות. תפקודה של עקרת בית נבדק במכונים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי.

קצבת נכות – תוספות

לאדם אשר מקבל קצבת נכות וזוהי הכנסתו היחידה, לרבות שכר עבודה, קרן פנסיה או קצבת נכות מטעם חברת ביטוח, מגיע תוספת בגין "תלויים" קרי, בני אדם נוספים התלויים בו:

• תוספת לקצבת הנכות בגין ילדים עד גיל 18 לרבות שירות צבאי או שירות לאומי. המקסימום הוא תוספת של 80% מהקיצבה על שני ילדים.
• תוספת עבור בן או בת זוג שאינו משתכר או שהכנסתו לא עולה על 57% מהשכר הממוצע במשק, היא  תוספת לקצבה של עד 50%  מקצבת היחיד.

קצבת נכות – התהליך עצמו

אנו רואים אם כן, כי לאחר כל החישובים, התוספות, הגשות הטפסים והתעודות, עדיין לא בטוח כי הזכאי אכן יקבל קצבת נכות וטביעה כדאית. בדיוק לשם כך נפתחו חברות המתמחות בתחומי קצבאות וזכויות רפואיות. בחברות אלה נמצאים מומחים אשר יכולים לנבא סיכויים ואף לדחוף ולכוון לקבלת מקסימום קיצבה חודשית ואולי אף סכום נאה רטרואקטיבית.
פנייה מסודרת לייעוץ והתחלת תהליך בצורה מקצועית מגבירה את הסיכויים לקבלת קצבת נכות אשר תסייע לכם בחייכם, תשפר את מצב רוחכם ותוציא אתכם לדרך חדשה.

קצבת נכות - בהיבט מקיף

באופן כללי אדם יכול לקבל קצבת נכות כאשר כושר ההשתכרות שלו נפגע או שאינו בעל כושר השתכרות כלל.
קיימים מספר קריטריונים אשר יבטיחו לאזרח קיצבת נכות:

גילו של האדם צריך להיות בטווח גילאים שהוא החל משמונה עשר שנים ועד לגיל הפרישה.
קצבת נכות מוענקת לאלו הסובלים משישים אחוז נכות רפואית לפחות ובמקרים מסוימים 40%.
מבחינת אי כושר עבודה, קצבת נכות תוענק למי שנכנס לקטגוריה של אובדן כושר עבודה – כלומר איבד 50% לפחות מכושרו לעבוד בכל עבודה שהיא או בעבודה סבירה אחרת בהתאם להשכלתו והתמחותו.
קצבת נכות מותנית בהכנסות מעבודה שלא עולות על 45% מהשכר הממוצע במשק, אם זאת על פי חוק לרון שנכנס לתוקף, נכים הזכאים לקבלת קצבת נכות כבר תקופה העולה על 12 חודש או נכים בעלי לקות חמורה – 70% נכות רפואית לפחות, יהיו זכאים לקבל קצבת נכות גם אם הכנסתם עולה על 45% מהשכר. שיעורי קצבת נכות על פי חוק לרון משתנים בהתאם לעלייה בהכנסות, כשאחוזים רפואיים ודרגת אי כושר שנקבעו הם נתונים המשפיעים עליהם.

 

http://www.howtoaddlikebutton.com Drucker Test http://www.liebes-film.de